Mensajes

Vista activa
Izhan Entenza Sequeiros. USC. Trabajo sobre el PL del barrio de Vite. Presencia de discurso reivindicativo de carácter anti-capitalista.
Izhan Entenza Sequeiros. USC. Trabajo sobre el PL del barrio de Vite. Presencia de discurso reivindicativo de carácter anti-capitalista.
Iolanda Freire Lois (USC). Pragmática intercultural. Graffiti con dialogismo (micromachismo). Semiótica del color: feminismo-morado